SAGA1-L12 & L12-1

Bộ điều khiển đa năng SAGA1-L12 & L12-1 là thiết bị điều khiển đa năng thông minh, dễ dàng sử dụng, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính   Bộ thu và bộ phát tín hiệu điều khiển SAGA1-L12-1 SAGA1-L12 – 1 :  có 1 cấp độ  12  nút bấm + nút dừng […]

SAGA1-L10 & L10-1

Bộ điều khiển đa năng SAGA1-L10 & L10-1 là thiết bị điều khiển đa năng thông minh, dễ dàng sử dụng, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính. Bộ thu và bộ phát tín hiệu điều khiển SAGA1-L10 SAGA1-L10: 2 cấp độ với 8 nút bấm + công tắc xoay + nút […]

SAGA1-L6B & L8B

Bộ điều khiển đa năng SAGA1-L6B & L8B là thiết bị điều khiển đa năng thông minh, dễ dàng sử dụng, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính. Bộ thu và bộ phát tín hiệu bộ điều khiển đa năng SAGA1-L6B SAGA1-L6B  2 cấp độ với 4 nút bấm (Up, Down, Đông, Tây) […]

SAGA1 L4&L6&L8

Bộ điều khiển SAGA1 L4&L6&L8 là thiết bị điều khiển đa năng thông minh, dễ dàng sử dụng, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính.   Bộ thu và bộ phát bộ điều khiển đa năng SAGA1-L4 SAGA1-L4 một cấp độ, 4 nút bấm (Start, Stop, Up, Down)   Bộ thu và […]

SAGA1-K3&K4

SAGA1 K3&K4 là thiết bị điều khiển thông minh, có thể lập trình bằng phần mềm trên máy tính. Bộ thu và bộ phát tín hiệu điều khiển SAGA1-K3 SAGA1 K3 điều khiển 1 cấp độ trên 12 nút bấm công tắc A/B + công tắc xoay + nút bấm báo động + nút dừng […]